Kumari, P. (2020). A Critical Study of Women’s Oppression in Sapphire’s Push. SMART MOVES JOURNAL IJELLH, 8(4), 54-62. doi:10.24113/ijellh.v8i4.10521