Mastud, A. P. S. . (2020). Psychopath Balram in Aravind Adiga’s The White Tiger. SMART MOVES JOURNAL IJELLH, 8(10), 136–149. https://doi.org/10.24113/ijellh.v8i10.10810