Tripathi, S. ., & Agnihotri, D. M. (2021). Scientific Study of Amish Tripathi’s Novels. SMART MOVES JOURNAL IJELLH, 9(12), 38–44. https://doi.org/10.24113/ijellh.v9i12.11223