Jain, Adhip. 2021. “Sociolinguistics Study of Aravind Adiga’s White Tiger”. SMART MOVES JOURNAL IJELLH 9 (5):147-53. https://doi.org/10.24113/ijellh.v9i5.11054.