Mastud, A. P. S. . (2020) “Psychopath Balram in Aravind Adiga’s The White Tiger”, SMART MOVES JOURNAL IJELLH , 8(10), pp. 136–149. doi: 10.24113/ijellh.v8i10.10810.