Chauta, G. “Political Allegory in Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels”. SMART MOVES JOURNAL IJELLH, vol. 9, no. 4, Apr. 2021, pp. 111-8, doi:10.24113/ijellh.v9i4.10988.